Info centar – Filozofski objašnjen

Raspis natječaja za rad preko studentskog ugovora u Info centru

INFO-CENTAR FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU RASPISUJE NATJEČAJ ZA STUDENTSKI POSAO

Za zasnivanje TRI (3) studentska radna odnosa na radnom mjestu – djelatnik/ca Info centra – na dulji radni period (tijekom cijelog studija).

UVJETI

– student/studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

– isključivo 1., 2. ili 3. godina PREDDIPLOMSKOG studija

– vlastiti studentski ugovor

– odgovorna, komunikativna i strpljiva osoba

RADNO VRIJEME

– minimalno 10 sati tjedno

– radno vrijeme prema dogovoru s ostalim kolegama ovisno o studentskim obvezama

– za vrijeme ispitnih rokova prilagođeno radno vrijeme

– rad u prijepodnevnim satima od 9 do 14 h

RAD NA SLJEDEĆIM POSLOVIMA

– odgovaranje na upite studenata (osobno, putem elektroničke pošte, telefonom)

– komunikacija sa strankama u vezi s razredbenim postupkom, upisnom procedurom i sl.

– upisi preddiplomski i diplomski

– upisi u više godine/semestre

– Smotra Sveučilišta, Orijentacijski dani i Dani otvorenih vrata

Molimo sve zainteresirane da se jave voditeljici Info-centra isključivo na e-mail tmitic@m.ffzg.hr  (naslov e-maila: Prijava Info centar) te da u e-mailu navedu sljedeće:

– ime i prezime

– datum rođenja

– broj telefona

– e-mail

– godinu i semestar studija

– studijske grupe

– ponešto o sebi (npr. dosadašnja radna iskustva, volontiranja, demonstrature, i sl.)

ROK PRIJAVE: 16.10.2022.

Lijep pozdrav,

Tamara Mitić (voditeljica Info-centra)